CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP

Nghiên cứu hóa học

Trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt ưu nhất cho việc nghiên cứu và cải tiến liên tục, đáp ứng hầu hết những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.