CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP

SƠN LÓT NGOẠI THẤT

Trước kia, khi nhắc đến sơn ngoại thất, mọi người thường nghĩ rằng chỉ cần dùng sơn phủ là được. Sau này, sơn lót ra đời cùng với những đặc điểm riêng biệt đã thay đổi quan niệm cũ và dần được dùng bổ sung cùng sơn phủ.

Sơn lót ngoại thất (Sơn lót ngoài trời) là loại sơn được tạo ra theo công thức riêng biệt, dùng để tăng cường độ bền cho hệ thống sơn và được sơn trước lớp sơn phủ.