CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP

Contact us

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP
Địa chỉ: Lô A11-2 KCN Hà Nội – Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 0243 919 7888
Fax: 0243 919 7888
Website: www.uctgroup.com.vn
Email: uctgroup.vn@gmail.com

The field with (*) is required.