CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP

UCT Group

screenshot_1646325254

screenshot_1646325263

UCT Group mong muốn sản phẩm sơn thương hiệu TAKIRA được yêu thích và tin dùng ở mọi miền tổ quốc. Vì vậy, chúng tôi luôn cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm không ngừng, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng.

Với đối tác, chúng tôi luôn tạo dựng niềm tin, uy tín, hợp tác phát triển bền vững dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.