CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP

Smart kitchen accessories

Filter Products
https://uctgroup.com.vn/en/vintech/gt-gia-bat-nang-ha-thong-minh-ovan
GT - Giá bát nâng hạ thông minh Ovan

Giá niêm yết: 9,508,000 VND - 10,059,000 VND

Kích thước: 665*265*550; 765*265*550; 865*265*550 Chất liệu: Inox 304

https://uctgroup.com.vn/en/vintech/g7-gia-nang-ha-thong-minh-nan-det-co-gio-dua-inox
G7 - Giá nâng hạ thông minh nan dẹt có giỏ đũa inox

Giá niêm yết: 9.196.000 VND - 9.746.000 VND

Kích thước: 665*265*550; 765*265*550; 865*265*550 Chất liệu: Inox 304

https://uctgroup.com.vn/en/vintech/da002-gia-xoong-noi-ba-mat-inox-304
DA002 GIÁ XOONG NỒI BA MẶT INOX 304

Giá niêm yết: 5.506.000 VND - 6.091.000 VND

https://uctgroup.com.vn/en/vintech/g1-gia-nang-ha-thong-minh-nan-det
G1 GIÁ NÂNG HẠ THÔNG MINH NAN DẸT

Giá niêm yết: 8.696.000 VNĐ - 9.246.000 VNĐ

Chất liệu Inox 304 Kích thước: 665*265*550; 765*265*550; 865*265*550