CÔNG TY CỔ PHẦN UNIVERSAL CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - EN

XÂY DỰNG - EN

UCT sở hữu lợi thế khi áp dụng được hết tất cả những yêu cầu của khách hàng về tư vấn thiết kế, thi công trọn gói, hệ thống điện nước, ốp lá...
Read more

NGHIÊN CỨU HÓA HỌC - EN

Với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt ưu nhất cho việc nghiên cứu và cải tiến liên tục sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp úng hầu hế...
Read more